Menu Close

Tutvustus

Maire Aarsalu
juhataja, eesti keele õpetaja

MOTIIV STUUDIO

Motiiv Stuudio on koht, kus saavad kokku motiveeeritud õppijad ja oma tööd armastavad õpetajad.

Siit leiate abi, kui:
- elate kas ajutiselt või alaliselt Eestis ja teil on soov õppida eesti keelt, et siinses elus eesti keelega toime tulla, seda nii alg-, kesk- kui kõrgtasemel
- teil on soov alustada inglise, vene või saksa keele õpingutega või oma keeleoskust parandada
- teil on vaja lasta tõlkida kas erialaseid või tavatekste eesti keelest võõrkeelde või võõrkeelest eesti keelde

Meie töö põhimõte on:
- professionaalsus, korrektsus ja usaldusväärsus
- paindlikkus ning iga õppija soovide ja võimalustega arvestamine
- vanasõna: “Tao rauda, kui raud kuum on.”

Väärtustame:
- iga inimese sisemist motivatsiooni
- tänapäevaseid keeleõppemeetodeid

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba nr 1.1-3/16/252