Estonian Language Courses http://www.ecml.at/html/estonian/html/10language_courses.htm
AVALEHT       EESTI KEELE ÕPE       INGLISE KEELE ÕPE       SAKSA KEELE ÕPE       VENE KEELE ÕPE
  Tutvustus
  Töötajad
  Asukoht
  Tegevuse kvaliteedi tagamise alused
  Õppekorralduse alused
  Tegevusloa andmed
orig
 
      KEELETESTID       TÕLKETEENUS       KONTAKT          est | eng | rus
Tegevuse kvaliteedi tagamise alused
 
1. Keeltekooli õppekavade, keeleõppega seotud koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1 Keeltekooli õppekavad on vastavuses EN keelestandardis sätestatuga.
1.2 Koolitajateks on filoloogid, võõrkeelt teise keelena õpetavad koolitajad või keeleõpetamise kogemust omavad koolitajad.
1.3 Ühtlase keeletasemega gruppide moodustamiseks viiakse läbi keeletestid (v.a. algajad), kus hinnatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.
1.4 Õppekeskkond vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
1.5 Õppijatele on kättesaadav tee, kohv, kerge kehakinnitus.
2. Koolituste kohta tagasiside kogumise kord
2.1 Kõikidelt koolitusel osalejatelt küsitakse jooksvalt tagasisidet.
2.2 Kirjalikku tagasisidet kogutakse kursuse lõppedes.
 
  
Copyright © MotiivStuudio 2007http://www.infopluss.ee/infopluss.php?sait=infopluss&lang=en&tab=firma&parent=K315K&hlevel=2