Menu Close

Töötajad

Töötajad

Maire Aarsalu
juhataja, eesti keele õpetaja

HARIDUS

2001 – 2002 Tartu Ülikool, inglise keele kirjaliku tõlke kutsemagistriõpe, cum laude august 2002 (diplom)
1997 – 2000 Tartu Ülikool, inglise keele õpetaja (tunnistus)
1988 – 1993 Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, maali eriala (diplom)
1980 – 1985 Tartu Ülikool, bioloogia-geograafiateaduskond, bioloogia ja keemia õpetaja (diplom)

TÄIENDHARIDUS

21 – 25 september 1992, Philippines, PACEM Keelekoordinaatorite Konverents
Mai 1992, Jurmala, Läti, Ameerika Ühendriikide Rahukorpuse eesti keele õpetajate koolitus (tunnistus)
Osavõtt võõrkeele õpetajatele suunatud kommunikatiivse keeleõppe-alastest täiendõppe kursustest.

TÖÖKOGEMUS

Õpetanud eesti keelt kui teist keelt Eestis elavatele välismaalastele ja mitte-eestlastele aastast 1992.
Kirjaliku tõlketöö kogemus kuusteist aastat.

Svetlana Starikovitš
vene ja eesti keele õpetaja

HARIDUS

2013-2016 Tallinna Ülikool, andragoogika (diplom)
1995 - 2004 TPÜ Avatud Ülikool, eesti keele kui võõrkeele õpetaja

TÄIENDHARIDUS

11.2008 – 10.2009 Täiskasvanute vabahariduslike koolitusasutuste keele- ja erialaõppe koolitajate täiendkoolitus integreeritud keele ja erialaõppe valdkonna teemadel. Korraldajad: Koolituse korralduskeskus OÜ, Integratsiooni Sihtasutus
27.08.2003 Arvutiõpe – töölehtede ja õppeülesannete koostamise koolitus eesti keele kui teise keele õpetajatele. Korraldaja: BCS Koolitus

Airi Vasar
inglise- ja rootsi keele õpetaja, tõlkija

HARIDUS

2001 – 2002 Tallinna Pedagoogikaülikool, eriala: inglise filoloogia, lisaeriala: inglise keele õpetaja (diplom)
1980 – 1985 Tartu Ülikool, eriala: bioloogia-keemia õpetaja (diplom)

TÄIENDHARIDUS

2003 – English Language Service – Teaching Business English
Omistatud Further Certificate of Teaching Business English.

TÖÖKOGEMUS

Pikaajaline inglise keele õpetaja- ning tõlkijatöö kogemus.

Tiina Köömnemägi
eesti keele õpetaja

HARIDUS

1980 – 1989 Tartu Ülikool, magistrikraad eesti filoloogias

Julia Vilde
eesti keele õpetaja

HARIDUS

1999 – 2001 Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel võõrkeelena (diplom)

Alo Aarsalu
kunstiõpetaja

HARIDUS

1988 – 1993 Konrad Mäe-nimeline stuudio, maal (diplom)