Menu Close

Metoodika

Eesti keele õpe. Metoodika.

Kui te elate kas pikemat või lühemat aega Eestis ja olete otsustanud tundma õppida selle maa keelt ja kultuuri, siis meie pakume teile võimalust teha seda pingevabas õhkkonnas, mugavas keeleklassis, kaasaegsete materjalide ja metoodika ning sõbraliku õpetaja kaasabil.
Meie kogenud ja oma tööd armastavad õpetajad muudavad keeletunnid teie jaoks kohaks, kus te võtate õppeprotsessist aktiivselt osa, kuna me juhindume vanast heast tõest: “Ütle mulle ja ma unustan. Näita mulle ja ma jätan meelde. Las mina näitan sulle ja ma kasutan”. Niisiis harjutatakse uut materjali tunnis niikaua, kuni see on omandatud. Samuti annab keeleõpetaja teile mitmesuguseid ülesandeid iseseivaks tööks eestikeelses keskkonnas.
Eesti keele õpe toimub minigruppides, kus on 4-8 õppijat, või individuaalõppe raames (1-2 õppijat). Ideaalis toimuvad tunnid vaid õpitavas, seega siis eesti keeles. Ent kui tõlkimine õppija emakeelde aitab õpitavat paremini mõista, kasutatakse ka tõlkimist. Sõnavara ilmestatakse visuaalse materjali, miimika, näitlemise, konteksti jms abil.
Tunnid teevad huvitavaks kõige mitmekesisemad võtted ja tegevused, mida kommunikatiivne õppemetoodika pakub (info-lünk harjutused, simulatsioonid, viktoriinid, rollimängud jt). Keeleõppe võtmesõnaks on interaktiivsus, õpingute eesmärk on edukas suhtlus õpitavas keeles.