Menu Close

Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

1. Õppijate keelekursusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
1.1 Isik, kes sooritab tasemetesti (v.a. algajad) loetakse keelekoolitusele vastuvõetud õppijaks.
1.2 Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument keelekursuse läbimise või koolitusel osalemise kohta, loetakse koolituselt välja arvatuks.
2. Keelekursuste eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
2.1 Õppetasu makstakse ettemaksuna Motiiv Stuudio OÜ poolt esitatud arve alusel, mis toimub pärast esimest õppekohtumist.
2.2 Kursuse eest on soovi korral võimalik tasuda kuu kaupa ettemaksuna.
2.3 Õppetasust kedagi ei vabastata.
2.4 Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel, kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, millel ta aga mõjuvatel põhjustel osaleda ei saa.
2.4 Testimine on meie kursustel osalejatele tasuta.
3. Teised õppe korraldamise tingimused
3.1 Isik, kes soovib keelekursusel osaleda, peab sellest eelnevalt teada andma telefoni või e-posti teel. Koolitusel osaleva isiku kohta kogume järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja andmed.
3.2 Koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalenud isikule dokument keelekursuse läbimise (tunnistus) või keeleõppes osalemise (tõend) kohta.